English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20608001      線上人數 : 486
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  文學院 [7274/10636]
  社會科學學院 [16555/22611]
  傳播學院 [4857/6704]
  外國語文學院 [3091/4498]
  法學院 [4575/5387]
  理學院 [4878/6680]
  國際事務學院 [3314/5108]
  教育學院 [4106/5341]
  研究中心 [1996/3989]
  行政單位 [222/250]
  學術期刊 [7310/7359]
  政大會議論文集 [1743/1752]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:2024(7.19%)
  含全文筆數:19415(69.01%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:18313(94.32%)
  下載大於100次:12613(64.97%)
  檔案下載總次數:30400689(25.10%)

  最後更新時間: 2018-06-18 12:39

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目10101-10125 / 25968. (共1039頁)
  << < 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  WU, ZHAO-DE [0/1]
  Wu, Zhao-Yi [0/1]
  Wu, Zhen-Feng [1/1]
  Wu, Zhen-Qi [1/1]
  Wu, Zheng-Cai [1/1]
  Wu, Zhi-Wen [1/1]
  Wu, Zi Chuan [1/1]
  Wu, Zi-Jiang [1/1]
  Wuchun Chi [0/1]
  Wum, Windows [1/1]
  Wun, Chi Hang [1/1]
  Wun, Ella [1/1]
  XI, YING-PING [0/1]
  Xia, K.-N. [1/1]
  Xia, Kang-Ning [1/2]
  Xia, Ming-Xian [1/1]
  Xia, X. [1/1]
  Xia, Zheng-Lin [0/1]
  Xiang, Yan-Ping [0/1]
  Xiao, Chong-He [1/1]
  Xiao, Ci-Fei [0/1]
  Xiao, Dun-Hong [0/1]
  XIAO, FU-FENG [0/1]
  Xiao, Junji [1/1]
  Xiao, Mei-Zhu [0/1]
  顯示項目10101-10125 / 25968. (共1039頁)
  << < 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋