English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19180042      線上人數 : 613
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [306/309]
  學位論文 [816/2593]
  專書/專書篇章 [200/205]
  會議論文 [99/585]
  期刊論文 [978/1016]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:148(3.01%)
  含全文筆數:2474(50.26%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2446(98.87%)
  下載大於100次:1786(72.19%)
  檔案下載總次數:4023420(3.52%)

  最後更新時間: 2017-09-26 17:34

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1401-1425 / 4912. (共197頁)
  << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  MO, YI-CHENG [0/1]
  Monroe, Kent B. [4/4]
  Moskowitz, H. [9/9]
  Mu, Ji-Cheng [0/1]
  N.Liu [0/1]
  Nai-Wen Chi [2/2]
  Nancy Yanchus [2/2]
  Negandhi, Anant R. [1/1]
  Nguyen H [0/2]
  Nguyen, T. [1/1]
  Ni, N. [1/1]
  Nien-Chi Liu [1/1]
  Nienchi Liu [0/2]
  Ningning Tao [0/1]
  Nishizawa, Nahoko [1/1]
  O&apos, C. [2/2]
  Ou, Chao Chuan [0/2]
  Ouyang, Erh Mei [1/1]
  Oyuntsetseg Purev [1/1]
  PAI, MIN-XING [0/1]
  Pai,Pei-Yu   [4/4]
  Pai, Peiyu [3/3]
  Pan, Chi Yu [0/1]
  Pan, Jason [1/1]
  Pan, Ming-Quan [0/1]
  顯示項目1401-1425 / 4912. (共197頁)
  << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋