English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19180050      線上人數 : 617
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [306/309]
  學位論文 [816/2593]
  專書/專書篇章 [200/205]
  會議論文 [99/585]
  期刊論文 [978/1016]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:148(3.01%)
  含全文筆數:2474(50.26%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2446(98.87%)
  下載大於100次:1786(72.19%)
  檔案下載總次數:4023420(3.52%)

  最後更新時間: 2017-09-26 17:34

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1451-1475 / 4912. (共197頁)
  << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Power, D. J. [1/1]
  Power, Damien [1/1]
  Pruett, James [1/1]
  Qi Li [0/1]
  Qi, Shu-Cheng [0/1]
  Qin, ZB [1/1]
  Qin Zhongbin [0/1]
  Qiu, Li-Quan [0/1]
  Qiu, Wan-Shou [0/1]
  QIU, YANG [0/1]
  Qiu, Yi-Ning [0/1]
  Qiu, Yong-Xiang [0/1]
  Qu, Shao Mei [0/1]
  R. Butler [0/1]
  R-J Ku [0/1]
  R. Kelsey [0/1]
  Rakuno, Takaki [1/1]
  Ramaswami, Aarti [1/1]
  Rao, Chi-Ming [0/1]
  Ravindran, A. [1/1]
  Reinhold Decker [2/2]
  Restubog, S. [1/1]
  Richard A. Posthuma [1/1]
  Richard Butler [0/1]
  Richard Heslin [0/2]
  顯示項目1451-1475 / 4912. (共197頁)
  << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋