English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20807617      線上人數 : 446
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [64/64]
  學位論文 [612/621]
  專書/專書篇章 [187/234]
  會議論文 [104/409]
  期刊論文 [405/686]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [5/5]
  考古題 [45/45]

  社群統計


  近3年內發表的文件:72(3.49%)
  含全文筆數:1423(68.91%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1393(97.89%)
  下載大於100次:1423(100.00%)
  檔案下載總次數:2155855(1.76%)

  最後更新時間: 2018-07-22 17:58

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 1063. (共43頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chi, Kuang Yang [1/1]
  Chien, Hong Chin [1/1]
  Chien-min Chao [4/9]
  Chih-Chia Hsu [4/6]
  Chih-chung Chang [0/1]
  Chin, Vei Nyuk [1/1]
  Chou, Chun Hung [1/1]
  Chou, Jing ling [1/1]
  Chou, Tzu-Chuan [4/4]
  Chu, Chin-Sue [1/1]
  Chu,Gwo-Fa [1/1]
  Chu, Gwo-Hua [2/2]
  Chu, Yun-Wen [1/1]
  Chuan Kai Lee [1/1]
  Chuang, Chia Jung [1/1]
  Chun-Li Lin [1/1]
  Chung, Ching-yu [5/5]
  Chung, Yen-Lin   [1/1]
  Çubuk, Osman [1/1]
  CUI, ZHONG-ZHI [1/1]
  Dale Albanese [1/1]
  Day, Dong-ching [1/1]
  Deng, Lily [1/1]
  Din, Yann Jyh [1/1]
  Ding, Shi-Jie [1/1]
  顯示項目51-75 / 1063. (共43頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋