English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20809584      線上人數 : 565
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [151/151]
  學位論文 [387/393]
  專書/專書篇章 [146/146]
  會議論文 [32/185]
  期刊論文 [326/440]
  研究報告 [28/88]
  考古題 [61/61]

  社群統計


  近3年內發表的文件:65(4.44%)
  含全文筆數:1131(77.31%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1110(98.14%)
  下載大於100次:1131(100.00%)
  檔案下載總次數:2378311(1.95%)

  最後更新時間: 2018-07-23 00:56

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 917. (共37頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiu,Yen-Ling [1/1]
  Cho, Min Kyun [1/1]
  Chou, Kai-Ti [1/1]
  Chow, Esther [1/1]
  Chow, Esther Ngan-ling [1/1]
  Chu, Ching Yuan [1/1]
  Chu,Mei-Yi [1/1]
  Chuang, Kun-Yang [3/3]
  Chuang, Ying-Chih [1/1]
  Chueh, I Jou [1/1]
  Chung, Hsi-Mei [2/2]
  Chung, Wan Chun [1/1]
  Claessens, A. [1/1]
  Claessens,Amy [1/1]
  Collins, Francis L. [1/1]
  DAI, LI-AN [1/1]
  Dai, Yu-Tzu [1/1]
  della Porta & Diani [1/1]
  Eileen M. Crimmins [0/1]
  Emerson,Richard M. [1/1]
  阮曉眉 [1/1]
  Fan, Wai-Chun [1/1]
  Fan, Yang Teng [2/2]
  Fang, Yi Wei [1/1]
  Fu-Chen Hsu [0/1]
  顯示項目76-100 / 917. (共37頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋