English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80539/109768 (73%)
造訪人次 : 20768327      線上人數 : 607
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [184/184]

  社群統計


  近3年內發表的文件:20(10.87%)
  含全文筆數:184(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:184(100.00%)
  下載大於100次:184(100.00%)
  檔案下載總次數:29920(0.02%)

  最後更新時間: 2018-07-16 06:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目226-250 / 525. (共21頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Yi-Fen [1/1]
  Tsao, Shou-Min [1/1]
  Tseng, Hsin-Hui [1/1]
  Tseng, Jau-ling [1/1]
  Tseng, Mei-Chiun [1/1]
  Tseng, Yee-Chy [1/1]
  Tseng, Yi-jie [1/1]
  Wang, Chao Lan [1/1]
  Wang, Chih-Yang [1/1]
  Wang, Chuan-San [1/1]
  Wang, Husan-Pin [1/1]
  Wang, Jui-Chih [1/1]
  Wang, Ma-Ju [1/1]
  Wang, Ming-Chang [1/1]
  Wang, Tay-Chang [3/3]
  Wang, Wen-Ying   [2/2]
  Wang, Ya-Fang [1/1]
  Weng, Tzu-Ching [1/1]
  Weng, Yang,Tzu-Ching [1/1]
  Weng, Yi-Shan [1/1]
  Wright, Arnold M. [1/1]
  Wu, Chen-Ho [1/1]
  Wu, Chung-Fern [1/1]
  Wu, Hsin-Ying [1/1]
  Wu, Jui-Yuan [1/1]
  顯示項目226-250 / 525. (共21頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋